Järjest süveneva linnastumisprotsessi taustal kasvab inimeste soov elutingimuste parandamise, mugavamaks muutumise järele, linnades kasvab elanike arv ja suurenevad sellega kaasnevad probleemid - müra, saastatus, kiirenev elutempo, mis tekitavad pingeid. Võimalusi pingeid maandada pakub looduskeskkond, mida on võimalik endale lähedale tuua, seda ise luues. Enda ümbruse kujundamine muutub järjest olulisemaks.

Kui avalikes kohtades peetakse kõige olulisemaks funktsionaalsust, millele maastikukujundaja lisab oma nägemuse looduse ja inimtekkelise maastiku kokkusobivusest (tulemused on näha rajatud looduslähedaste, liigirikaste parkide, tänava- ja fassaadikujunduse, üldkasutatavate siseõuede näol), siis eraaedasid on võimalik kujundada omanäoliste, ekstravagantsete ja eksklusiivsetena. Ent alati sõltub kujundatav lõpptulemus maastikukujundaja proportsiooni- ja stiilitajust, tema oskustest arvestada antud krundi kliima- ja mikroklimaatiliste tingimuste, mullaomaduste ja -tüübi ning veereziimiga, mis on vajalik projekteerimistöödel, edaspidisel maastikuplaneerimisel ja aia üldisel kujundamisel. Loomulikult kujundatakse aed krundi omaniku maitsest ja ootustest lähtuvalt.

Ühtse tervikliku lahenduseni jõudmine nõuab mitmesuguste nüansside järgimist. Et aed toimiks funktsionaalsena ja samas esteetiliselt nauditavana, on oluline järgida projektis etteantut: oluliste aiasõlmede paiknemine aia kasutajate vajadustest lähtuvalt, tehnovõrkude paigaldamine, hilisem taimede istutamine jne, on aluseks aia dekoratiivse ja visuaalselt nauditavaks muutmisel. Olulisteks märksõnadeks saavad liikumine ja areng, mitmetasandilisus, mäng valguse ja varjuga. Kasutades lilli, põõsaid ja puid, mängides nende värvide ja erineva struktuuriga, luuakse erinevaid mustreid ja meeleolusid, ära kasutades olemasolevaid krundi looduslikke eeldusi. Sobivate looduslike komponentide (kivid, vesi, taimed) sobitamisel erinevate kasutatavate materjalidega (kivi-, metall-, puitmaterjal) luuakse professionaalse aiakujundaja nõuannete abil võimalikult täiuslik inimtekkeline, ent looduslähedane maastik, mis kvaliteetse teostuse järgselt aia omanikule rõõmu ja rahuldust pakub.Faili muudeti viimati :June 14 2009 01:42:25.